ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام انلاین دانشگاه علمی کابردی
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام آنلاین

اخبار مهم مرکز 

قابل توجه دانشجویان محترم:
با توجه به اختلال سامانه سمالایو در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ، تمامی امتحانات در تاریخ
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ روز پنج شنبه به صورت مجدد  برگزار خواهد گردید.
​​​​​​​
تمامی دانشجویان موظف هستند در امتحان روز پنج شنبه شرکت نموده و عدم حضور در امتحان غیبت غیر موجه در آزمون محسوب می گردد.


​​​​​​​