ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اخبار مهم مرکز 

پرداخت شهریه

به اطلاع دانشجویان‌گرامی می رساند:
​​​​​​​
با عنایت به شروع انتخاب واحد تابستان، ضروريست دانشجویان نسبت به پرداخت شهریه خود از طریق سامانه زیر اقدام نمایند.