ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

کاربرگ و فرم های مورد نیاز دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 

  • کاربرگ و فر م ها

  •  

کاربرگ و فرم های مورد نیاز دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 

 

گواهی اشتغال به تحصیل

 

فرم گواهی اشتغال به تحصیل


فرم کاربینی دانشگاه جامع علمی کاربردی


فرم کارورزی دانشگاه علمی کاربردی


فرم سهمیه شاغلین


فرم صندوق رفاه دانشجویی


فرم پزشک معتمد


فرم درخواست تجدید نظر نمره


فرم درخواست مرخصی تحصیلی


فرم درخواست معادلسازی دروس


فرم درخواست انتقال و میهمان از استان تهران به سایر استان ها(دانشگاه علمی کاربردی)


فرم درخواست انتقال و میهمان از استان تهران به سایر استان ها (دانشگاه علمی کاربردی)


فرم درخواست تجدید نظر نمره


فرم تسویه حساب دانشجویان (دانشگاه علمی کاربردی)


فرم تعهدنامه مفقود شدن كارت دانشجويي


فرم تغییررشته در مقطع کاردانی یا تغییر گرایش در مقطع کارشناسی


فرم تایید معدل برای دانشآموزانی که گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه برای آنان صادر نشده است


فرم تایید معدل برای دانشآموزانی که گواهی پایان تحصیالت دوره متوسطه برای آنان صادر نشده است


فرم تایید معدل داوطلبان رتبه اول دوره کاردانی جهت شرکت در پذیرش برگزیدگان علمی


فرم انصراف از تحصیل (دانشگاه علمی کاربردی)


فرم انتقال توام با تغییر رشته در دانشگاه علمی کاربردی


فرم افزایش سنوات تحصیل/ بازگشت به تحصیل (دانشگاه علمی کاربردی)


فرم استشهاد محلی دانشگاه جامع علمی کاربردی


فرم استشهاد محلی دانشگاه جامع علمی کاربردی


فرم اظهارنامه وام دانشجویی

 

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی 

 

عقیله سلمانی نژاد گفت:
سلام وقتتون بخیر
چرا برنامه امتحانی رو نمیتونم ببینم