ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اطلاعیه شماره دو امتحانات

 

 

 

اطلاعیه شماره دو امتحانات

 


مواردی که منجر به رای کمیته انضباطی در امتحانات خواهد شد. برخی از این موارد به شرح زیر است:
1-داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحانی جعلی
2- استفاده از هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه؛ کتاب و استفاده از تلفن همراه
3- رد و بدل کردن هرگونه نوشته یا برگه پاسخنامه با سایر دانشجویان و هرگونه وسیله بدون هماهنگی با مراقبین
4- نگاه کردن از روی برگه امتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن برگه امتحانی به دانشجویان دیگر
5- نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی بدن؛ لباس؛ صندلی و یا وسایل دیگر
6- برهم زدن نظم جلسه امتحان و هرگونه مشاجره با مراقبین و خروج از جلسه امتحان 7- حضور فرد دیگری به جای دانشجو در جلسه امتحان
لطفا موارد ذکر شده را با دقت مطالعه نموده و رعایت فرمایید