ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اطلاعیه شماره یک امتحانات

اطلاعیه شماره یک امتحانات

 

 

 


نکات حائز اهمیت و قابل توجه دانشجویان محترم ویژه برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
۱- به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحانات الزامی است .
۲- لیست حضور و غیاب امتحانی مربوط به هر درس باید توسط دانشجویان امضا شود. عدم امضا لیست حضور و غیاب امتحانی توسط دانشجو، به منزله غیبت غیر موجه در جلسه امتحان و حذف آن درس می باشد.
۳- با توجه به شرایط خاص چینش صندلی ها و مکان برگزاری امتحانات، دقت در زمان و مکان امتحان ضروری است.
۴- با توجه به زمانبندی امتحانات و تعداد زیاد دانشجویان در هر جلسه امتحانی، لازم است دانشجویان محترم جهت نظم بخشی بیشتر، حتی الامکان نیم ساعت قبل از شروع زمان امتحان، خود را به محل برگزاری امتحانات برسانند و مستحضر باشند که در صورت تأخیر پس از شروع امتحان، امکان ورود به جلسه وجود ندارد.
۵- ورود وسایل اضافی به جلسه امتحانات نظیر کتاب، جزوه، یادداشت و... بدون مجوز استاد و هر گونه وسایل الکترونیکی نظیر گوشی، تبلت، هندزفری، ایرپاد و... بر اساس آیین نامه کمیت انضباطی دانشجویان ممنوع می باشد.
۶- رعایت سکوت و نظم در جلسه امتحان از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا ضمن همراهی با عوامل برگزاری، لازم است درخواستهای خود را در کمال سکوت با اشاره دست به مراقبین منتقل کنید و با حوصله منتظر باشید تا انجام گردد.
۷- هر گونه صحبت کردن و استفاده از وسایل غیرمجاز در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب می شود.
۸- هرگونه تقلب در جلسه امتحان توسط مراقبان صورتجلسه شده و نمره دانشجوی متقلب 0.25 منظور می گردد.
۹- مدت زمان امتحان را در نظر داشته باشید و نهایتا در پایان وقت آن، پاسخنامه و پرسشنامه را با درج نام و شماره دانشجویی خود به مراقب تحویل نمایید.
۱۰- پس از اتمام امتحان سریعا و در کمال سکوت از سالن امتحانات خارج شوید تا عوامل برگزاری بتوانند آمادگی لازم را برای جلسات بعدی ایجاد نمایند.