ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
  بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، جلسه کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در مجموعه میراث جهانی گلستان در بخش موزه …
ادامه مطلب

​ثبت نام علمی کاربردی

پیش ثبت نام بهمن 1402

@uast10tehran

ما را دنبال کنید