ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی

بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی
    بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی      بازدید کاربینی دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی در خبرگزاری فارس بازدید کاربینی دانشجویان رشته های رشته های کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دوشنبه 4 دی ماه برگزار شد.با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی …
ادامه مطلب

​ثبت نام علمی کاربردی

پیش ثبت نام بهمن 1402

@uast10tehran

ما را دنبال کنید