ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار در اداره کل آموزش بانک ملی ایران

بازدید کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار در اداره کل آموزش بانک ملی ایران
بازدید کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار در اداره کل آموزش بانک ملی ایران         بازدید کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار  واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دوشنبه 31 اردیبهشت برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، جلسه کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری …
ادامه مطلب

کاربینی دانشجویان رشته معماری داخلی از ساختمان در حال احداث

کاربینی دانشجویان رشته معماری داخلی از ساختمان در حال احداث
      جلسه کاربینی و بازدید از ساختمان در حال احداث دانشجویان رشته معماری واحد10 مرکز علمی کاربردی برگزار گردید. با توجه به ماهیت درس کاربینی رشته معماری در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار رشته ، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 بازدیدی از ساختمان در حال احداث برگزار نمود . به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید و …
ادامه مطلب

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته گرافیک از گالری گویه (خانه_هنر_گویه)

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته گرافیک از گالری گویه (خانه_هنر_گویه)
  بازدید کاربینی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته گرافیک از گالری گویه واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته گرافیک مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در گالری گویه (خانه_هنر_گویه) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی …
ادامه مطلب

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری دانا سال 1403

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری دانا سال 1403
     بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی روابط عمومی از خبرگزاری دانا       بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی روابط عمومی واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در سالن …
ادامه مطلب

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی طراحی لباس از موزه پوشاک سلطنتی کاخ سعدآباد تهران

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی طراحی لباس از موزه پوشاک سلطنتی کاخ سعدآباد تهران
  بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی طراحی لباس از موزه پوشاک سلطنتی کاخ سعدآباد تهران   بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی طراحی لباس  واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دو شنبه 17 اردیبهشت ماه برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در …
ادامه مطلب

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری فارس سال 1403

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری فارس سال 1403
بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری فارس   بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی  واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه برگزار شد.با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در سالن آمفی تئاتر خبرگزاری فارس برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مرکز …
ادامه مطلب

بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی

بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی
    بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی      بازدید کاربینی دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی در خبرگزاری فارس بازدید کاربینی دانشجویان رشته های رشته های کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دوشنبه 4 دی ماه برگزار شد.با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی …
ادامه مطلب

​ثبت نام علمی کاربردی

پیش ثبت نام مهر 1403

@uast10tehran

ما را دنبال کنید