ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام انلاین دانشگاه علمی کابردی
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام آنلاین

راهنما و دانلود فایل کارورزی

 

فایل های فوق شامل راهنمای کارورزی به انضمام فرم های مدنظر جهت تکمیل می باشد.

به منظور تکمیل نمودن فرم ها بصورت زیر عمل نمایید:

۸ نسخه پرینت از فرم شماره ۱ (فرم هفتگی)

۲ نسخ پرینت از فرم شماره ۲ (فرم ماهانه)

۱ نسخه پرینت از فرم های شماره ۳ و ۴ و ۵

فرم های تکمیل شده خود را به مدرس مربوطه مرکز تحویل نمایید. (تمامی صفحات مهر و امضاء شود)

دانلود فرم کارورزی ،مقطع کاردانی و کارشناسی 

 

دانلود فرم کارورزی (docx)

دانلود فرم کارورزی  (docx)

 

دانلود فرم کارورزی (pdf)
دانلود فرم کارورزی  (pdf)

 

 

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی