ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان رشته مدیریت امور اداری از موزه بانک ملی ایران

 

بازدید کاربینی دانشجویان رشته مدیریت امور اداری واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز چهارشنبه 09 خرداد برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، جلسه کاربینی دانشجویان رشته مدیریت امور اداری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در سالن آمفی تئاتر موزه بانک ملی ایران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید کاربینی دانشجویان با حضور و سخنرانی توضیحات رئیس اداره کل موزه بانک ملی و دیگر مدیران و دانشجویان جدیدالورود، در سالن آمفی تئاتر موزه بانک ملی ایران برگزار شد. در این جلسه ضمن پخش مستندی در خصوص سابقه بانک و موزه بانک ملی، توضیحاتی توسط مدیر موزه در خصوص ارتباط بانک با توسعه کسب و کارهای بزرگ و کوچک و نظام مالی کشور در جهت توسعه کشور داده شد. همچنین توضیحاتی در خصوص پیدایش بانک ملی و آثار موجود در موزه داده شد.

 

 

 

بازدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی کاربینی

بازدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی کاربینی

بازدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی کاربینی

بازدید از دانشگاه جامع علمی کاربردی کاربینی