ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار در اداره کل آموزش بانک ملی ایران

بازدید کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار در اداره کل آموزش بانک ملی ایران

 

کاربینی مدیریت کسب و کار و حسابداری دانشگاه علمی کاربردی

 

 

 

بازدید کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار  واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دوشنبه 31 اردیبهشت برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، جلسه کاربینی دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت کسب و کار مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در سالن آمفی تئاتر اداره کل آموزش بانک ملی ایران برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید کاربینی دانشجویان با حضور و سخنرانی جناب آقای دشتی و حضور جناب آقای مهدی سوهانیان رئیس اداره کل اموزش بانک ملی و دیگر مدیران و دانشجویان جدیدالورود، در سالن آمفی تئاتر اداره کل آموزش بانک ملی ایران برگزار شد. در این جلسه ضمن پخش مستندی در خصوص سابقه بانک و بانک ملی، توضیحاتی توسط جناب آقای دکتر مهدی سوهانیان در خصوص ارتباط بانک با توسعه کسب و کارهای بزرگ و کوچک و نظام مالی کشور در جهت توسعه کشور داده شد.

 

 

کاربینی مدیریت کسب و کار و حسابداری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی مدیریت کسب و کار و حسابداری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی مدیریت کسب و کار و حسابداری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی مدیریت کسب و کار و حسابداری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی مدیریت کسب و کار و حسابداری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی مدیریت کسب و کار و حسابداری دانشگاه علمی کاربردی