ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی دانشجویان رشته معماری داخلی از ساختمان در حال احداث

 

 

 

جلسه کاربینی و بازدید از ساختمان در حال احداث دانشجویان رشته معماری واحد10 مرکز علمی کاربردی برگزار گردید. با توجه به ماهیت درس کاربینی رشته معماری در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار رشته ، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 بازدیدی از ساختمان در حال احداث برگزار نمود . به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید و توضیحات با حضور و راهنمایی رئیس مرکز سرکارخانم دکتر آلاله عشقی صنعتی، مدرس درس برگزار شد. در این بازدید ضمن بازدید از طبقات مختلف ساختمان و نوع مصالح و تجهیزات، توضیحاتی توسط سرکارخانم دکتر صنعتی در خصوص سبک هنری، معماری و طراحی ساختمان داده شد.

 

 

 

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی

کاربینی معماری دانشگاه علمی کاربردی