ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته گرافیک از گالری گویه (خانه_هنر_گویه)

 

بازدید کاربینی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته گرافیک از گالری گویه واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته گرافیک مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در گالری گویه (خانه_هنر_گویه) برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید کاربینی دانشجویان با حضور و سخنرانی مدرس جناب آقای روزبه دبیری و دانشجویان جدیدالورود، در سالن گالری برگزار شد. در این جلسه ضمن توضیحاتی در خصوص لزوم از بازدید گالری های هنری و داشتن دید گرافیکی، توضیحاتی توسط آقای روزبه دبیری در خصوص ارتباط رشته گرافیک و گالری های هنری و همچنین آینده شغلی دانشجویان داده شد و در پایان پرسش و پاسخ‌هایی در حوزه مرتبط و رفع ابهامات صورت گرفت.

 

دانشگاه علمی کاربردی بازدید کاربینی

دانشگاه علمی کاربردی بازدید کاربینی گرافیک

دانشگاه علمی کاربردی بازدید کاربینی گرافیک

دانشگاه علمی کاربردی بازدید کاربینی گرافیک

دانشگاه علمی کاربردی بازدید کاربینی گرافیک

دانشگاه علمی کاربردی بازدید کاربینی گرافیک