ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری دانا سال 1403

 

 

 بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی روابط عمومی از خبرگزاری دانا

 

 

 

کاربینی و بازدید از خبرگزاری دانا

کاربینی و بازدید از خبرگزاری دانا

کاربینی و بازدید از خبرگزاری دانا

کاربینی و بازدید از خبرگزاری دانا

کاربینی و بازدید از خبرگزاری دانا

کاربینی و بازدید از خبرگزاری دانا

کاربینی و بازدید از خبرگزاری دانا


بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی روابط عمومی واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در سالن خبری خبرگزاری دانا برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید کاربینی دانشجویان با حضور و سخنرانی سید امیر مرتضوی سردبیر شبکه اطلاع رسانی راه دانا و دانشجویان جدیدالورود، در سالن خبرگزاری دانا برگزار شد. در این جلسه ضمن توضیحاتی در خصوص سابقه خبرگزاری ، توضیحاتی توسط سید امیر مرتضوی در خصوص ارتباط رسانه و خبرگزاری با توسعه و همچنین ارتباط خبرگزاری با رشته دانشجویان و همچنین رابطه شبکه های مجازی و هوش مصنوعی داده شد. لذا با توجه به توضیحات، توانمندی های مورد نیاز در جهت توسعه خبر و به روز بودن اخبار در کشور داده شد، در ادامه دانشجویان به گروه های 4 نفره تقسیم شدند و هر کدام بر اساس علایق در یک بخش خبری اعم از ( ورزشی، سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) توضیحات جامعی توسط کارشناسان خبر داده شدو همچنین در پایان پرسش و پاسخ هایی در حوزه مرتبط و رفع ابهامات صورت گرفت.