ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی طراحی لباس از موزه پوشاک سلطنتی کاخ سعدآباد تهران

 

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی طراحی لباس از موزه پوشاک سلطنتی کاخ سعدآباد تهران

 

بازدید کاربینی دانشجویان کاردانی طراحی لباس  واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دو شنبه 17 اردیبهشت ماه برگزار شد. با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته طراحی لباس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در ا موزه پوشاک سلطنتی کاخ سعدآباد تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید کاربینی دانشجویان با حضور و توضیحات مدرس سرکارخانم سمانه محمدی و دانشجویان جدیدالورود، در موزه پوشاک سلطنتی برگزار شد. در این جلسه ضمن توضیحاتی در خصوص سابقه پوشاک و طراحی لباس ، توضیحاتی توسط سرکارخانم سمانه محمدی در خصوص کلیت روند طراحی داده شد و همچنین در پایان پرسش و پاسخ هایی در حوزه مرتبط و رفع ابهامات صورت گرفت.

 

 

دانشگاه علمی کاربردی طراحی لباس

 

بازدید کاربینی رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی رشته طراحی لباس دانشگاه علمی کاربردی