ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری فارس سال 1403

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی از خبرگزاری فارس

 

بازدید کاربینی دانشجویان کارشناسی روابط عمومی  واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه برگزار شد.با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در سالن آمفی تئاتر خبرگزاری فارس برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید کاربینی دانشجویان با حضور و سخنرانی مهدی مهدیان مدیر بخش خبرگزاری فارس و دانشجویان جدیدالورود، در سالن آمفی تئاتر خبرگزاری فارس برگزار شد. در این جلسه ضمن توضیحاتی در خصوص سابقه خبرگزاری فارس، توضیحاتی توسط مهدی مهدیان در خصوص ارتباط رسانه و خبرگزاری با توسعه و همچنین ارتباط خبرگزاری با رشته دانشجویان داده شد. لذا با توجه به توضیحات، توانمندی های مورد نیاز در جهت توسعه خبر و به روز بودن اخبار در کشور داده شد. همچنین در پایان پرسش و پاسخ هایی در حوزه مرتبط و رفع ابهامات صورت گرفت.

 

کاربینی دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس

 

 

کاربینی دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس

کاربینی دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس

کاربینی دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس

کاربینی دانشگاه علمی کاربردی خبرگزاری فارس