ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی

 

 

بازدید دانشجویان رشته روابط عمومی و امور فرهنگی از خبرگزاری فارس کاربینی 

 

 

بازدید کاربینی دانشجویان رشته های کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی در خبرگزاری فارس بازدید کاربینی دانشجویان رشته های رشته های کاردانی و کارشناسی روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی واحد 10 مرکز علمی کاربردی روز دوشنبه 4 دی ماه برگزار شد.با توجه به ماهیت درس کاربینی و در راستای آشنایی هر چه بهتر دانشجویان با محیط کار واقعی رشته ، بازدید کاربینی دانشجویان رشته روابط عمومی و مدیریت امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در سالن آمفی تئاتر خبرگزاری فارس برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی واحد 10، بازدید کاربینی دانشجویان با حضور و سخنرانی خانم خوانساری مسئول آموزش خبرگزاری فارس و دیگر مدیران و دانشجویان جدیدالورود، در سالن آمفی تئاتر خبرگزاری فارس برگزار شد. در این جلسه ضمن توضیحاتی در خصوص سابقه خبرگزاری فارس، توضیحاتی توسط خانم خوانساری در خصوص ارتباط رسانه و خبرگزاری با توسعه و همچنین ارتباط خبرگزاری با رشته دانشجویان داده شد. لذا با توجه به توضیحات، توانمندی های مورد نیاز در جهت توسعه خبر و به روز بودن اخبار در کشور داده شد. همچنین در پایان پرسش و پاسخ هایی در حوزه مرتبط و رفع ابهامات صورت گرفت.

 

کاربینی علمی کاربردی

کاربینی علمی کاربردی

کاربینی علمی کاربردی

کاربینی علمی کاربردی

کاربینی علمی کاربردی

کاربینی علمی کاربردی

کاربینی علمی کاربردی

کاربینی علمی کاربردی