ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

گزارش تصویری بازدید کاربینی از دفتر روزنامه ایران دیلی

گزارش تصویری بازدید دانشجویان ترم اول رشته مترجمی زبان انگلیسی  مرکز از روزنامه irandaily (ایران دیلی)