ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

گزارش تصویری بازدید کاربینی از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

گزارش تصویری بازدید دانشجویان ترم اول رشته روابط عمومی مرکز از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

 

 

کاربینی از خبرگزاری ایسنا

 

 

 

 

کاربینی رشته روابط عمومی

 

 

 

 

کاربینی از خبرگزاری ایسنا