ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام انلاین دانشگاه علمی کابردی
ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
ثبت نام آنلاین

گزارش بازدید درس کاربینی دانشجویان رشته گرافیک

 

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 تهران با هدف  آشنایی بیشتر دانشجویان گرافیک مقاطع کاردانی و کارشناسی ورودی مهر 1401 با اصول و مهارتهای عملی و آموخته های علمی دوران تحصیل برنامه بازدیدی در تاریخ 20 آذر ماه 1401 از چاپخانه ارغوان با حضور اساتید رشته گرافیک برگزار کرد. آشنایی با محیط واقعی کار و جایگاه شغلی و سختی و پیچیدگی های کار از مولفه های اصلی این بازدید برای دانشجویان  بود ، که توسط اساتید حاضر در چاپخانه تحلیل و تفسیر شد هم چنین کارشناس مربوطه  نسبت به شایستگی های مورد نیاز برای احراز شغل و تحول آفرینی در ان به بیان نظرات و توضیحاتی  پرداخت .این بازدید در ساعت 12 به پایان رسید .

 

 

کاربینی رشته گرافیک کاردانی و کارشناسی