ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

سرفصل و توضیحات رشته کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

 

کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

 

تعریف و هدف:

ترجمه همزمان روشی برای تسهیل ارتباطات شفاهی، کلامی و مکتوب بطور همزمان یا متوالی بین افرادی از زبان های مختلف است. مترجم همزمان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر از تکنیک ها و شگردهایی استفاده می کند که بتوانند نزدیک ترین معنی به منظور صادر کننده آن را داشته باشد. مترجم همزمان باید در کار خود دارای چنان مهارت، ذوق و ظرافتی باشد که ترجمه بدست آمده عاری از عیب و نقص باشد و منظور بیان کننده آن را بطور کامل انتقال دهد زیرا فرصتی برای تصحیح و تجدید نظر و یا بازآفرینی وجود ندارد. مترجم همزمان باید دارای خلاقیت کلامی و نوشتاری و گنجینه لغات گسترده بوده و بتواند در لحظه تصمیم بگیرد.

ضرورت و اهمیت:

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و نیاز روزافزون به ارتباطات جهانی که پایه و اساس آن بر زبان انگلیسی استوار است نیاز به متخصصانی که توانایی ایجاد این ارتباط دوسویه را به بهترین شکل ممکن داشته باشند، روزافزون نموده است.

 

قابلیت ها و توانمندیهای حرفه ای فارغ التحصیلان:

 

ارایه خدمات مترجمی در حوزه های عمومی و توانایی برقراری ارتباط کلامی.

ارایه خدمات ارتباطی تخصصی از جمله مترجم همزمان امور دینی، آئینی، ورزشی، صنعتی، سیاسی، حقوقی، پزشکی و فرهنگی، ادبی، هنری و اقتصادی.

ترجمه همزمان فیلم، نوار و رسانه های صوتی و تصویری.

برقراری ارتباط در سمینارها و همایشهای بین المللی( بین مخاطبین دو زبان )

پل ارتباطی برای گردشگران در گشت های جهانگردی و سیاحتی

 

مشاغل قابل احراز:

 

  • – مترجم همزمان در گفتگوهای رسانه های بین المللی
  • – مترجم همزمان سمینارها، کنفرانسها و نمایشگاهها
  • – مترجم همزمان گشت های سیاحتی
  • – مترجم همزمان امور صنعتی و واحدهای تولیدی
  • – مترجم همزمان تیمهای ورزشی و ماشین ها و کنفرانسهای ورزشی
  • – مترجم همزمان تخصصی در رشته های دینی، آئینی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، پزشکی، ادبی، هنری و …