ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

سرفصل و توضیحات رشته کاردانی گرافیک هنرهای تجسمی

 

تعریف و هدف رشته کاردانی گرافیک هنرهای تجسمی :

 

گرافیک هنری است که دامنه های حضورآن در تمامی شئونات زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم رسوخ یافته و دارای گرایشها و تخصص های گوناگون در خود است که علی رغم ارتباط همه این گرایشها نسبت به هم ،هرکدام در زمینه ای خاص و برای نوعی خاص از ارتباط پیام بکار گرفته می شوند . در گرافیک یک پیام را می توان با چند لحن و روش بیان ارائه نمود و با توجه به نوع پیام برای بیان گرایش خاص از مجموعه گرایشهای متنوع موجود در هنر گرافیک انتخاب و مورد استفاده قرار داده و ابلاغ پیام نماییم. هدف از تهیه برنامه کاردانی حرفه ای گرافیک ،تربیت نیروی کارآزموده و تواناست تا بتواند اصول و مفاهیم فوق را پیاده نماید.

 

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

 

رسامی و اجرای آرم
اجرای تصویر سازی
اجرای پوستر ،بروشور ،کتاب ،کاتالوگ
اجرای صفحه آرایی ،روزنامه،مجله ،کتاب و …
نظارت بر امور چاپ
آشنایی و اجرای نرم افزارهای گرافیکی

 

مشاغل قابل احراز:

 

کاردان اجرای آثار گرافیکی
کاردان آتلیه طراحی
کاردان امور چاپ آثار گرافیکی