ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

سرفصل و توضیحات کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی

 

 

معرفی رشته:
رشته کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی یکی از رشته های گروه فرهنگ و هنر دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی در ادامه مختصرا معرفی شده است.
ایجاد ارتباط تجاری، سیاسی و فرهنگی با جوامع دیگر در دنیای امروزه که دنیای انفجار اطلاعات و تحولات بنیادین نامیده می شود از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار است. این ارتباطات جز به وسیله زبان امکان پذیر نیست در تمامی جوامع در حال رشد آموزش زبان ها مورد توجه قرار گرفته است. از این رو زبان انگلیسی و حوزه های مختلف آموزش آن به عنوان زبان بین المللی ضرورت خاصی پیدا کرده است. از جمله مترجمی زبان انگلیسی در این میان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
از آنجایی که ترجمه آثار مکتوب خصوصا متون رسمی هر کشور از جهات مختلف (تجاری، حقوقی، سیاسی و فرهنگی) بسیار حائز اهمیت می باشد دقت نظر در ترجمه صحیح منطبق بر متن و دور از ایهام و ابهام در کنار رسایی و وضوح آن وظیفه هر مترجم آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی است. لذا یک مترجم آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی نه تنها باید دانش و مهارت های زبانی بالایی داشته باشد، بلکه باید با مفاهیم اولیه تجارتی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی و ... نیز آشنا بوده و توانایی درک و ترجمه آنها را داشته باشد.
ایجاد این رشته از آن جهت حائز اهمیت است که هم اکنون حجم وسیعی از اطلاعات و آثار دیداری و شنیداری زبان انگلیسی روزانه از انگلیسی به فارسی و برعکس ترجمه می شود و موسسات زیادی در این خصوص فعالیت دارند. اما باید توجه داشت که آموزش حرفه ای در این زمینه پا به پای توسعه موسسات و فعالیت ها صورت نگرفته است و لذا اجرای این دوره می تواند در تامین نیروی انسانی حرفه ای و کاردان در این زمینه موثر باشد.


قابلیت ها و توانمندی ها فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی:


- ترجمه اسناد و مدارك رسمی (شامل شناسنامه، گذرنامه، مدارك تحصیلی و ...)
- ترجمه مدارك و متون تجاري و بازرگانی
- ترجمه مدارك و متون سیاسی و مطبوعاتی
مشاغل قابل احراز فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی:
- کمک مترجم اسناد، مدارك و متون در دارالترجمه
- کمک مترجم متون اداري، تجاري و بازرگانی در ادارات دولتی و غیر دولتی
- کمک مترجم متون سیاسی و مطبوعاتی در مطبوعات و رسانه هاي عمومی

ثبت نام در دانشگاه علمی کاربردی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی