ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

دومین کارگاه رویداد شتاب کیمیای هنر با عنوان کارگاه بوم کسب وکار

دومین کارگاه رویداد شتاب کیمیای هنر با عنوان کارگاه بوم کسب وکار با همکاری استاد دکتر علی عبدی  جمایران از اساتید برتر در حوزه کار آفرینی  و تعدادی از دانشجویان در رشته های مختلف روز سه شنبه 2 آبان ماه در سالن مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.در این کارگاه، طراحی  مدل های کسب و کار و مستند سازی فرآیند کسب و کار آموزش داده شد.