ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

درخواست تجدید نظر نمرات نیمسال دوم 1402-1401

اعتراض به نمرات دانشگاه علمی کاربردی

 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

 

درخواست تجدید نظر نمرات از تاریخ ۱۵ تا ۱۶ تیرماه در سامانه هم آوا فعال می باشد .

دانشجویانی که نسبت به نمره درسی خود اعتراض دارند می توانند در زمان اعلامی در سامانه هم آوا درخواست خود را ثبت نمایند.