ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

فراخوان عضویت در انجمن دانشجویی

 فراخوان عضویت در انجمن دانشجویی
 

ثبت نام انجمن دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی واحد 10


به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند:
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 در نظر دارد بر اساس آئین نامه انجمن‌های علمی دانشجویی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیز غنا بخشیدن به حضور فعال دانشجویان محترم در امور مربوط به خود و همچنین ایجاد تعامل سازنده بین دانشجویان و ارکان علمی آموزشی و اساتید محترم مرکز، اقدام به عضوگیری انجمن دانشجویی مرکز نماید.
 
لذا از دانشجویان علاقه مند در کلیه گروه‌ها و مقاطع آموزشی شاغل به تحصیل دعوت به عمل می‌آید که برای عضویت، مشخصات خود را به کارشناس مربوطه اعلام نمایند.