ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای اولین بار سند آمایش آموزش عالی مهارتی در کشور تدوین شد

به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی کرمان، دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی درجمع اصحاب رسانه استان کرمان گفت: برنامه راهبردی دوم این دانشگاه به تصویب هیات رئیسه رسیده است و از سال 1400 تا سال ‌1404 ادامه دارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه سند آمایش آموزش عالی مهارتی برای اولین بار در کشور تدوین شد و بزودی رونمایی خواهد شد گفت: از سوی همه استان ها برنامه پنج ساله درباره سند ارائه شده‌ است.

وی اظهارداشت: در برنامه دوم دانشگاه جامع علمی کاربردی بحث ارتقای کیفیت، ارتقای سطح مدرسان، ساماندهی ستادهای استانی دانشگاه و چابک سازی فرایندهای دانشگاه در اولویت قرار گرفته و همچنین بودجه های دانشگاه براساس برنامه راهبردی تدوین خواهد شد و مبنای این حرکت خواهد بود.

دکتر محمدحسین امید همچنین از آماده شدن اولین دانشنامه مهارتی کشور که تدوین آن از سه سال قبل شروع شده بود خبرداد و افزود: رونمایی اولیه آن انجام شده و رونمایی اصلی آن به همراه سند آمایش طی 2 هفته آینده انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: بعد از چند سال تلاش مقدمات اعزام اولین دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای کارورزی دوره های مهارتی به یکی از دانشگاه های آلمان انجام شده که البته این اقدام به دلیل کرونا با تعویق مواجه شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: از شنبه 15 آبان ماه سالجاری تمام کلاس های این دانشگاه به صورت 100درصد حضوری برگزار می شود.

وی با اشاره به فعالیت حدود 600 مرکز آموزش علمی کاربردی با 220هزار دانشجو گفت: این دانشگاه در ۵ هزار و 100 کدرشته محل از مهرماه سالجاری دانشجو پذیرفته است و 273 کدرشته محل که در سطح کشور متقاضی کمتری داشته ایم حذف شدند و امسال نیز ۸۰۰ کد رشته محل جدید داشتیم. 

دکتر محمدحسین امید اظهار داشت: فضای مجازی گرچه یک سختی داشت و دانشجویان را از برنامه های عملی محروم کرد اما یک مزیت داشت که زیرساخت های فناوری در کشور فراهم شد. کلاس های مجازی را به صورت محدود در حوزه درس های نظری و عمومی ادامه خواهیم داد.

بازگشایی دانشگاه علمی کاربردی از 15 ابان
بازگشایی دانشگاه علمی کاربردی از 15 آبان