ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

جلسه معارفه مدیران گروه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10

 

 

جلسه معارفه مدیران گروه مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 10 با حضور رئیس مرکز و مدیران گروه روز یکشنبه مورخ 16 مهر 1402 در دفتر ریاست برگزار گردید.

 

 

 


به گزارش روابط عمومی مرکز، دکترآلاله عشقی صنعتی رئیس مرکز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی دریغ همکاران در نیمسال های گذشته، در خصوص نحوه تعامل و همکاری مدیران گروه با اساتید و دانشجویان برای نیمسال آینده توضیحاتی را ارایه نمود. در ادامه مهندس ربیع پور، گزارشی از وضعیت آموزشی مرکز اعم از دانشجویان، مدرسان، دانش آموختگان، دروس ارائه شده و.... ارائه کرد و ضمن تشریح آسیب شناسی صورت گرفته از نیمسال های قبلی محورهای اصلی برنامه مرکز در مورد سال تحصیلی جاری را ارائه نمود.سپس مدیران گرو های آموزشی به طرح سوالات و نظرات اساتید و دانشجویان در زمینه آموزشی پرداختند و پیشنهاداتی را در جهت بهبود و ارتقای کیفیت آموزش علمی کاربردی ارائه دادند . در پایان جلسه احکام مدیران گروه توسط رییس مرکز اهدا شد.