ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

پانزدهم اسفند ماه روز درخت و درختکاری

 

 

در روز پانزدهم اسفند ماه، روز درخت و درختکاری، دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 10 به همراه کارکنان و ریاست مجموعه با کاشت نهال این روز را گرامی داشتند.