ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت
هدف از این دوره تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین در امر طراحی، الگوسازی و دوخت لباس می باشد که علاوه بر اینکه مستقلا بتوانند در زمینه تولید پوشاک نقش آفرین باشند و امور اجرایی و سرپرستی بخش های مختلف کارگاهی و کارخانجات تولید پوشاک نقش ایفا کنند.
فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند:
ارائه طرحهای مناسب پوشاک با فرهنگ و سنت
تبدیل طرحهای ارائه شده به الگو
طراحی الگو در کارگاهها و کارخانجات
سرپرستی و اداره کارگاهها و کارخانجات تولیدی-تجاری
طراحی الگو در کارگاههای کسب و کار خرد و کوچک
​​​​​​​خود اشتغالی طراحی و دوخت  

ثبت نام کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت​​​​​​​