ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی تهران
وزارت علوم دانشگاه علمی کاربدی
ثبت نام علمی کاربردی غیر حضوری
ثبت نام آنلاین
ثبت نام کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
ثبت نام کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار​​​​​​​

مقدمه:

سازمانهای امروز ، یک دوره ی استثنایی گذار از محیط های سنتی کسب و کار به فضای نوین مبتنی بر پارادایم های متفاوت و قوانین نوین عصر اطلاعات را تجربه می نمایند ورود به فضای رقابتی کسب و کار با شرایط جدید پدیده ای گریزناپذیر است و مدیریت در این شرایط و محیط متفاوت ، دانش و تجربه ی متمایزی را نسبت به دانش رایج مدیریت و سازمان طلب می نماید.
این رشته نیاز عصر کنونی کلیه ی مدیران سازمان ها در رده های مختلف و مشاورین مدیریت به ویژه گروهی که بیشتر مسائل راهبردی سازمان ها را مورد توجه قرار می دهند به شمار می رود. توانمدسازی و تجهیز مدیران موسسات سازمان های دولتی و خصوصی ، مشاورین ارشد مدیریت و مسئولان طرح های تحول سازمانی به دانش های مرتبط با زمینه های مدیریتی کسب و کار و ارتباط آن با مسائل گوناگون سازمان و مدیریت ، از مهمترین اهداف این رشته به شمار می آید.


تعریف و هدف:

دوره ی کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار مجموعه ای از قابلیت هایی است که فرد را برای تامین و بهسازی نیروی انسانی مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد کشور و مدیریت واحد های کسب و کار و تغییر و متناسب سازی ساختار آنها در بازار تربیت مینماید.ضرورت و اهمیت:

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، فعالان اقتصادی به تدریج در حال درک حساسیت و ارزش مدیریت کسب و کار شده اند و با توجه به معرفی کارآفرینی در چند سال اخیر و آشنایی مردم و شرکت ها به اهمیت رقابت در عرصه ی جهانی، رویکرد به مقوله ی مشتری مداری پیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است ، بنابراین آینده این رشته در ایران به علت جهانی شدن اقتصاد و  ظهور فعالیت های کارآفرینانه در عرصه کسب و کار درخشان خواهد بود . آمارهای مرکز آمار ایران در بخش مدیریت و خدمات به تفکیک سطح تحصیلات ، میزان مهارت ها و تخصص و حجم سرمایه گذاری در این بخش انجام نشده است ولی مشاهدات نشان می دهد که به دلیل کاربردی نبودن محتوای دروس دانشگاهی رشته های آکادمیک ، حتی نیروهای تحصیل کرده در این بخش ، بهره ی زیادی از مهارت های مورد نیاز بازار کار و مدیریت کسب و کار نبرده و در عمل قادر به پیاده سازی آنها نمی باشند .

برگزاری دوره های حرفه ای و مهارتی مدیریت کسب وکار که در تناوب های زمانی خاص با توجه به تغییرات بازار کار بروزرسانی شود. این نیاز را برآورده می سازد.قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف-تجربه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

ب- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ- مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت- بهبود و مستند سازی فرایند های انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

ث- کار آفرینی خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

ج-بر قراری ارتباط  موثر در محیط کار

چ- برنامه یزی به منظور رعایت الزامات بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE)

ح- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

خ- تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه

د- تفکر نقادانه و اقتضایی

ذ- خلاقیت و نوآوری


قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

-  مدیریت واحد های کسب و کار متناسب سازی ساختار انها در بازار

-  اموزش مهارت های کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

-  تاسیس و راه اندازی واحد های کسب وکار جدید

-  به کارگیری قوانین و مقررات کسب وکار

-  استفاده از فناوری اطلاعات برای توسعه ی محیط کار

-  برنامه ریزی برای توسعه واحدهای کسب و کار

-  طراحی و توسعه محصولات (کالاهای و خدمات) جدید


مشاغل قابل احراز:

- مدیر کسب وکار

- مدیر اجرایی

- مدیر برند

- مشاور بازاریابی خدمات

- مدیر پژوهش وتوسعه بازار


​​​​​​​