انجمن شغلی دانشگاه

دی ۱۵, ۱۳۹۷
انجمن علمی و آموزشی

نشست آینده شغلی دانش آموختگان صنعت ساختمان

((نشست آینده شغلی دانش آموختگان صنعت ساختمان)) در این نشست که در ادامه ی همکاری های مشترک آموزشی بین مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر […]